:
: 1: 1

Hudební výchova 1.stupeň ZŠ RVP metod.příručka - SPN a.s.

Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » 1.ročník|Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » SPN a.s.

Cena:123.00

Tento metodický průvodce je určen učitelům, kteřípracují s řadou učebnic Hudební výchova pro l. - 5. ročník ZŠ (M. Lišková, SPN - pedagogické nakladatelství, a.s.). Jeho cílem je napomoci při rozpracová¨vání principů RVP v praktické výuce a při koncipování obsahu a výstupů z výuky v rámci vytváření konkrétních školních vzdělávacích programů. Metodický průvodce úzce navazuje na metodické příručky k učebnicím pro jednotlivé ročníky a přináší učiteli návod či doporučení na zkvalitnění a modernizaci hudební výchovy. Obdobná publikace je k dispozici i pro výuku na 2. stupni ZŠ (A. Charalambidis).