Hudební výchova 2.stupeň ZŠ RVP metod.příručka - SPN a.s.

Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » 6.ročník|Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » SPN a.s.

Cena:123.00

Na pomoc tvorbě školních vzdělávacích programů.Tento metodický průvodce je určen učitelům, kteří pracují s řadou učebnic Hudební výchova pro 6. – 9. ročník základní školy (A. Charalambidis a kol., SPN – pedagogické nakladatelství, a.s.). Jeho cílem je napomoci při rozpracovávání principů RVP v praktické školní výuce a při koncipování obsahu a výstupů z výuky v rámci vytváření konkrétních školních vzdělávacích programů.Metodický průvodce úzce navazuje na metodické příručky k učebnicím pro jednotlivé ročníky a přináší učiteli návod či doporučení na zkvalitnění a modernizaci hudební výchovy. Obdobná publikace je k dispozici i pro výuku na 1. stupni ZŠ (autorka M. Lišková).