:
: 1: 1

Hudební výchova 2.roč. CD - SPN a.s.

Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » 2.ročník|Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » SPN a.s.

Cena:195.00

Ucelená řada nových učebnic zpracovaných podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami hudebních ukázek potřebných pro práci s učebnicí. Ke každé učebnici je vydána metodická příručka pro učitele. Celá řada má jednotnou schvalovací doložku MŠMT ČR.