Přírodověda 4.roč. - SPN a.s.

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » SPN a.s.

Cena:113.00

Nově zpracovaná učebnice je součástí ucelené řady učebnic pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět na 1. stupni ZŠ.Odpovídá požadavkům RVP. Tuto řadu tvoří nové učebnice pro výuku prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Bude vydána jedna učebnice a k ní pracovní sešit. Učebnice přírodovědy zpracovává témata z oboru ROZMANITOST PŘÍRODY A ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ .