Přírodověda 4.roč. Člověk a jeho svět - Nová škola s.r.o. 433

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » Nová škola s.r.o.

Cena:95.00

Připravili jsme pro vás učebnice a pracovní sešity pro vyučovací předmět Přírodověda, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV.  Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, opakovací úkoly, úkoly k zamyšlení, zajímavosti, práci s internetem. Ukázku učebnice si můžete prohlédnout na konci strany. Tyto učebnice jsou zpracovány také interaktivní formou.