Přírodověda 4.r. Rozmanitost přírody 4/1 - Alter

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » Alter

Cena:17.00

Bohatě ilustrovaná učebnice pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět vede k vnímavému vzahu k přírodě a rozvíjí citlivé myšlení a jednání. Prohlubuje dovednost žáků pracovat s učebním textem.
Samostatným doplňkem této učebnice jsou Pracovní listy (kód 092912) a titul PŘEHLEDY ŽIVÉ PŘIRODY pro 3. - 5. ročník (objednávkový kód 092713).