Přírodověda 4.r. Rozmanitost přírody 4/2 - Alter

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » Alter

Cena:50.00

Pracovní učebnice odpovídá RVP ZV. Obsahuje témata: magnetická síla, vlastnosti vzduchu, vody, hornin, nerostů, půdy, učivo o střídání ročních období. V kapitolách o živé přírodě budou žáci vycházet zejména z vlastního pozorování; učivo o vlastnostech látek a o neživé přírodě se opírá o závěry realizovaných pokusů. Samostatné kapitoly jsou věnovány výchově ke zdraví.