:
: 1: 1

CD-ROM Zeměpis - Společen.složky krajiny - multilicence - Alter

Učebnice - Základní školy » Zeměpis » 2. stupeň|Učebnice - Základní školy » Zeměpis » Alter

Cena:50.00

Multilicence opravňuje k instalaci programu na síti, na interaktivní tabuli, k promítání pomocí datových projektorů, k instalaci na jednom nebo více počítačích, které jsou v majetku/užívání školy.