:
: 1: 1

Je nás pět 1 - cvičebnice počtů - Parta

Základní praktické školy » 1.stupeň|Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Parta

Cena:103.00

Cvičebnice, určená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, je využitelná v zařízeních pro děti a mládež s těžším mentálním postižením a s kombinovanými vadami. Jejím prostřednictvím si děti vytvářejí elementární početní představy o množství a manipulují s čísly v oboru 1–5 na základě konkrétních situací, které jsou jim blízké z běžného života. Při plnění úkolů mohou uplatnit své schopnosti i děti s grafomotorickými obtížemi (omalování, obtahování, široká liniatura s možností použít psací prostředek se širokou stopou). Ilustrace je dějově bohatá, v kresbě jednoduchá a srozumitelná. Počitadlem jsou hlavně prsty ruky. Dítě se učí manipulovat s prsty pomocí druhé (dominantní) ruky – znázorňovat počet, přidávat, ubírat. Motivačním prvkem je rodina, život a dění v přírodě a ve společnosti ve všech ročních obdobích. Při využití mezipředmětových vztahů s rozumovou výchovou a prvoukou učebnice přispívá k rozvoji slovní zásoby a komunikativních schopností. Je rozdělena do dvou sešitů. Učebnici nově ilustrovala Edita Plicková