:
: 1: 1

Základy angličtiny 1.díl prac.sešit - Parta

Základní praktické školy » 2.stupeň|Základní praktické školy » Angličtina|Základní praktické školy » Parta

Cena:83.00

Pracovní sešit vychází z RVP, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Jednotlivé kapitoly jsou tématicky shodné s učebnicí. Je v nich kladen důraz na procvičování a upevňování jednoduchých gramatických pravidel a slovní zásoby. Žáci se současně učí poslechem angličtiny z CD porozumět významu slov a současně si osvojovat jejich správnou výslovnost. Pracovní sešit je bohatě ilustrován