Zeměpis - Evropa prac.sešit - Parta

Základní praktické školy » 2.stupeň|Základní praktické školy » Zeměpis|Základní praktické školy » Parta

Cena:94.00

Pracovní sešit Zeměpis – Evropa vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici. Slouží k opakování a procvičování získaných informací o Evropě. Pracovní sešit je bohatě vybaven kresbami, fotografiemi a mapami. Obsahuje četné zajímavé úkoly a náměty k samostatné práci.
Formát A4, rozsah 44 stran, dvoubarevný tisk. 1. vydání