:
: 1: 1

Základy angličtiny - Septima

Základní praktické školy » 2.stupeň|Základní praktické školy » Angličtina|Základní praktické školy » Septima

Cena:105.00
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a v souladu s ním se zaměřuje na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích. Učebnice i sešit jsou bohatě ilustrovány.