:
: 1: 1

Matematika 2.roč. - Septima

Základní praktické školy » 1.stupeň|Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Septima

Cena:105.00
Učebnice obsahuje učivo aritmetiky a geometrie. V aritmetice je to sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do deseti, porovnávání čísel v oboru do deseti, vztahy menší, větší, roven, čtení a psaní čísel. V geometrii se žáci seznamují s rýsováním přímek, poznáváním geometrických tvarů. Učivo doplňují barevné ilustrace Evy Mastníkové.