:
: 1: 1

Matematika 4.roč. - Septima

Základní praktické školy » 1.stupeň|Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Septima

Cena:105.00
Vedle opakování a prohlubování učiva 1. až 3. ročníku je obsahem numerace v oboru do 100, sčítání a odčítání, násobení v oboru do 100, základy dělení, seznámení s jednotkami hmotnosti, délky, času a objemu. V geometrii se žáci učí vyznačování a popis bodů, rýsování úseček, přímek, poznávání a popis rovinných útvarů. Učivo doprovázejí barevné ilustrace Václava Bláhy.