:
: 1: 1

Matematika 5.roč. - Septima

Základní praktické školy » 1.stupeň|Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Septima

Cena:110.00
Učebnice matematiky obsahuje učivo aritmetiky a geometrie. Aritmetika je zaměřena na sčítání a odčítání v oboru do 1000, dělení v oboru násobilek do 100, jednotky délky, hmotnosti, času a objemu, platidla. V geometrii se žáci seznamují s pojmy: kolmice, rovnoběžky, čtverec a obdélník, kruh a kružnice. Učivo doprovázejí barevné ilustrace.