Matematika 6.roč. - Septima

Základní praktické školy » 2.stupeň|Základní praktické školy » Matematika|Základní praktické školy » Septima

Cena:105.00
Kromě opakování učiva z předchozího ročníku obsahuje učebnice tato témata: sčítání a odčítání v oboru do 10 000, dělení se zbytkem v oboru do 100. V geometrii se žáci seznamují s pojmem úhel a nacvičují jednoduché konstrukce kružítkem. Učivo doplňují barevné ilustrace.