:
: 1: 1

Chodíme do školy 1 volné listy - Septima

Základní praktické školy » 1.stupeň|Základní praktické školy » Prvouka|Základní praktické školy » Septima

Cena:105.00
Obsah učebnice koresponduje s RVP pro základní školu speciální. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět rozvíjí vnímání žáků a základní poznatky o okolním světě, životě společnosti, o neživé a živé přírodě. Žáci se učí správně pojmenovávat předměty, jevy, situace. Barevné ilustrace a netradiční knihařské zpracování (vazba do spirály, volné listy) usnadňují žákům naplnit cíle tohoto předmětu nenásilnou, aktivní formou. Učebnici lze použít i na dalších typech speciálních škol.