Prvouka 1.- 3.roč. metod.příručka - Septima - ABC učebnice pro školy

Prvouka 1.- 3.roč. metod.příručka - Septima

Základní praktické školy » 1.stupeň|Základní praktické školy » Prvouka|Základní praktické školy » Septima

Cena:17.00
Bohatstvím námětů, výběrem metod a forem práce usnadní metodická příručka učitelům orientaci ve výuce prvouky podle jednotlivých pracovních sešitů. Současně dává návod i k časovému rozvržení učiva do jednotlivých hodin.