:
: 1: 1

Starověk - Septima

Základní praktické školy » 2.stupeň|Základní praktické školy » Dějepis|Základní praktické školy » Septima

Cena:83.00
Soubor nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Člověk a společnost,vzdělávací obor Dějepis.Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání.Zaměřuje se na historické období,které představují tři stěžejní starověké civilizace:egyptská,řecká a římská.Soubor je bohatý na ilustrační a fotografický doprovod.