Fyzika 7.roč.1.díl - Septima

Základní praktické školy » 2.stupeň|Základní praktické školy » Fyzika|Základní praktické školy » Septima

Cena:83.00
Nová fyzika je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Učebnice a PS zahrnují tato témata: Měření délky, objemu, hmotnosti a času, Pohyb těles, Síly. Učivo je propojeno s každodenní praxí a opírá se o názorné ilustrace.