Deskriptivní geometrie pro SŠ s CD - Prometheus

Střední školy a odborná učiliště » Matematika » Prometheus

Cena:378.00

Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný,
resp. nepovinný předmět. V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání. Kótové promítání je první promítání, se kterým se čtenář seznámí, na ně navazuje promítání Mongeovo. V Mongeově promítání se řeší nejen úlohy základní, ale i úlohy o tělesech, a to jak o hranolech a jehlanech, tak o rotačních tělesech. Závěrečné kapitoly jsou věnovány pravoúhlé axonometrii a kosoúhlému promítání.
Součástí učebnice je CD obsahující krokovaná řešení výkladových příkladů.