:
: 1: 1

Chemie pro GY I (anorganická) - SPN a.s.

Střední školy a odborná učiliště » Chemie » SPN a.s.

Cena:159.00

Nové vydání učebnice obecné a anorganické chemie pro gymnázia. Učivo obecné chemie netvoří samostatnou část textu, ale je začleněno do systému anorganické chemie. Učebnice odlišuje základní a rozšiřující učivo, obsahuje úkoly, náměty na demonstrační a žákovské pokusy. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.