Ekologie a ochr.život.prostředí - Fortuna

Střední školy a odborná učiliště » Biologie » Fortuna

Cena:179.00

V první části učebnice se autoři zaměřili na vysvětlení klasických i nových ekologických termínů. Druhá část se zabývá vlivem člověka na životní prostředí. Učebnice obsahuje vlastní názory autorů na řešení problémů životního prostředí. V závěru pak autoři uvádějí příklady chráněných oblastí světa i České republiky.