Odmaturuj z biologie - Didaktis

Střední školy a odborná učiliště » Biologie » Didaktis

Cena:229.00
  • Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  • Obsahuje celou středoškolskou látku biologie – obecná biologie, biologie jednotlivých skupin organismů: viry, prokaryotické organismy, jednobuněční, rostliny, houby, živočichové, dále biologie člověka, genetika a ekologie.
  • Kniha je přehledně zpracována do 9 větších celků, které jsou dále členěny na menší kapitoly a podkapitoly.
  • Snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek.
  • Text je doplněn mnoha přehlednými tabulkami, názornými obrázky a schématy.
  • Určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium biologie.

ISBN: 978-80-86285-67-2
EAN: 9788086285672
B5, brož., 224 str.