:
: 1: 1

Odmaturuj z chemie - Didaktis

Střední školy a odborná učiliště » Chemie » Didaktis

Cena:199.00
  • Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  • Obsahuje celou středoškolskou látku chemie, poznatky z obecné chemie, anorganické a organické chemie a biochemie.
  • Kniha je přehledně zpracována do 38 kapitol, které jsou dále členěny na menší podkapitoly, příp. i menší tematické celky.
  • Snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek a zajímavostí a barevné zvýraznění základních pojmů.
  • Text je doplněn mnoha přehlednými tabulkami a názornými schématy.
  • Určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium chemie.

ISBN: 80-86285-56-1
EAN: 9788086285566
B5, brož., 208 str.