:
: 1: 1

Odmaturuj ze společenských věd - Didaktis

Střední školy a odborná učiliště » Společenské vědy » Didaktis

Cena:269.00
  • Aktualizovaná učebnice určena k přípravě na maturitu (podle požadavků nové maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
  • Publikace byla zpracována v souladu s požadavky MŠMT na reformu středoškolského vzdělávání a podobu a obsah nové celostátní maturity. Odpovídá tak obsahu nových Katalogů požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2010 a RVP pro gymnázia a střední odborné školy.
  • Obsahuje celou středoškolskou látku základů společenských věd - poznatky z politologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie, sociologie, psychologie, filozofie, etiky, logiky a teorie vědy, náboženství.
  • Kniha je přehledně zpracována do 10 celků dle vědních disciplin, které jsou dále členěny na menší podkapitoly.
  • Snadnou orientaci v textu podporuje grafické odlišení ústředního textu od doplňujících poznámek.
  • Text je doplněn mnoha zajímavostmi, odkazy, přehlednými tabulkami a názornými schématy.
  • Určeno studentům všech středních škol během celého středoškolského studia, jejich učitelům a ostatním zájemcům o studium společenských věd.

ISBN: 80-80-7358-122-0
EAN: 9788073581220
B5, brož., 256 str.