Zdravověda pro učební obor kadeřník - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Kadeřnictví » Informatorium

Cena:255.00

Základní informace o anatomii, fyziologii a patologii lidského těla, zaměřené především na problematiku kůže a vlasů.Přehled předpisů týkajících se hygieny a bezpečnosti práce v kadeřnických provozovnách. Dále zařezena kapitola První pomoc na pracovišti.

192 stran, 72 obrázků, 2 tabulky