Suroviny pro učební obor cukrář - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Potravinářství » Informatorium

Cena:325.00

Základní poznatky o výživě, složení a vlastnostech potravin a hodnocení jejich jakosti. Tradiční i nové druhy surovin a různé přípravky, kypřicí prostředky, přídatné látky a obalové materiály.
4., aktualizované vydání, 260 stran, 105 obrázků, 9 tabulek