Odborné kreslení pro učební obor cukrář - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Potravinářství » Informatorium

Cena:255.00

Uvádí popis i ukázky zdobení cukrářských výrobků. Ukazuje nácvik různých druhů čar a typů písma až po náročné způsoby zdobení. Kroužková vazba umožňuje dokonalé rozložení učebnice.
formát A4, 92 stran, 74 obrázků, barevná příloha