:
: 1: 1

Ošetřovatelství I - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Zdravotnictví » Informatorium

Cena:285.00

Ošetřovatelské povolání, organizace práce sester, ošetřovací jednotka, příjem, přeložení a propuštění nemocného, péče o pomůcky, prevence nozokomiálních nákaz, stravování nemocných, ošetřovatelský proces, obvazování a obvazový materiál, lůžko a jeho úprava, péče o hygienu nemocných atd.

276 stran, 127 obrázků, 8 tabulek