Ošetřovatelství III/2 - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Zdravotnictví » Informatorium

Cena:205.00

Seznamuje s ošetřováním nemocných na chirurgickém, urologickém a gynekologicko-porodnickém oddělení. Podává přehled o práci na těchto odděleních, uvádí charakteristiku jednotlivých onemocnění a ošetřovatelský proces, jehož součástí jsou ošetřovatelská diagnóza, cíl a plánování ošetřovatelské péče.
160 stran, 7 obrázků