:
: 1: 1

Psychologie a pedagogika II - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Zdravotnictví » Informatorium

Cena:205.00

Obecné zákonitosti psychického vývoje člověka a různé odlišnosti v psychice nemocných. Zabývá se psychologií sestry a zvláštnostmi při práci s dětmi. Věnuje pozornost sebepoznávání a sebehodnocení, zjišťování potřeb, komunikaci, sociálním dovednostem a relaxaci. Uvádí řadu námětů pro praktická cvičení.
160 stran, přílohy