:
: 1: 1

První pomoc - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Zdravotnictví » Informatorium

Cena:255.00

Obsahuje kapitoly zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování a transport, neodkladná resuscitace, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, elektrickým proudem, poleptání, otravy, rány, poranění jednotlivých orgánů a částí těla, modelové situace.

200 stran, 105 obrázků, 3 tabulky