Vodní hospodářství - Stavby v rybářství - Informatorium

Střední školy a odborná učiliště » Rybářství » Informatorium

Cena:465.00

Základní přehled o stavbách v rybářství a jejich technickém vybavení. Doplněno o důležité souvisící zákony a nařízení. Určeno studentům škol s rybářským zaměřením, odborníkům v rybářství, obecním, městským a krajským úřadům i dalším zájemcům o výstavbu vodních nádrží (i nejmenších včetně okrasných).

324 stran, 270 obrázků, 11 tabulek