Praktický zeměpis - prac.sešit - Parta

Základní praktické školy » Zeměpis|Základní praktické školy » Parta

Cena:101.00

Pracovní sešit Praktický zeměpis vychází z RVP pro základní vzdělávání, Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Navazuje na učebnici. Slouží k opakování a procvičování získaných informací v jednotlivých kapitolách učebnice. Pracovní sešit je bohatě vybaven kresbami, fotografiemi a rébusy. Obsahuje četné zajímavé úkoly a náměty k samostatné práci.
Formát A4, rozsah 44 stran, dvoubarevný tisk. 1. vydání