:
: 1: 1

Angličtina pro jazykové školy jenom do ucha - NOVÁ - CD - Fortuna

Střední školy a odborná učiliště » Anglický jazyk » Fortuna

Cena:249.00

Jde o doplňující materiál k učebnici angličtiny pro jazykové školy I. Má pomoci studentům zautomatizovat slovní zásobu a mluvnické vazby obsažené a vysvětlené v základní učebnici. Poskytne: cvičení k upevnění znalosti slovíček v minimálním kontextu pomocí překladu z češtiny do angličtiny a naopak; drilová cvičení k zautomatizování mluvnických vazeb; možnost reagovat anglicky s vyloučením češtiny ve vlastních poslechových cvičeních.