Le francais ENTRE NOUS 2 - Fraus

Učebnice - Základní školy » Francouzský jazyk » 2.stupeň|Učebnice - Základní školy » Francouzský jazyk » Fraus|Střední školy a odborná učiliště » Francouzský jazyk » Fraus

Cena:269.00

Audionahrávka v mp3 poskytuje možnost učení se podle vlastních
potřeb.

Učebnice umožňuje harmonický rozvoj řečových dovedností skrze různé aktivity; důraz je kladen na po slech s po ro zuměním a ústní projev. Zvláštní pozornost je věnována fonetickému nácviku.

Od 2. dílu je fonetika podávána v souvislostech vztahů mezi mluvenou a psanou francouzštinou. Poznámky na liště se vztahují ke strategii učení, k oblasti jazykových prostředků, reáliím a zajímavostem z frankofonního prostředí.

Odkazují rovněž na mezipředmětové vztahy (i s AJ). Na konci učebnice je souhrnný abecední francouzsko-český slovníček. Podrobně strukturovaný obsah poslouží jako opora při vytváření ŠVP.

Obsah 2. dílu

  • Rentrée des classes
  • Chez moi
  • Petites boutiques, marchés ou grandes surfaces ?
  • Fêtes et traditions en France et en République tchèque
  • C'est chic, c'est chouette !
  • Ça va mieux ?
  • Vivre ensemble
  • Les Parcs animaliers