Extra ! 2 prac.sešit - Fraus

Učebnice - Základní školy » Francouzský jazyk » 2.stupeň|Učebnice - Základní školy » Francouzský jazyk » Fraus|Střední školy a odborná učiliště » Francouzský jazyk » Fraus

Cena:199.00

V pracovním sešitu je mnoho různých cvičení, která opět aktivním způsobem nutí žáky přemýšlet o daném problému a vytvářet ihned od počátku vlastní věty a samostatně se vyjadřovat. Jsou zde četná cvičení na četbu s porozuměním, žáci se učí najít v textu podstatné informace i když třeba ne všemu rozumí.Vždy po dvou lekcích je zde několik cvičení k sebehodnocení žáka, k nimž je klíč přímo v pracovním sešitu.

České vydání pracovního sešitu obsahuje navíc:

  • přehled francouzské mluvnice česky s praktickými příklady a srovnání s češtinou
  • časování sloves
  • přehled ustálených frází podle daných témat
  • abecední francouzsko-český slovníček, uspořádaný podle lekcí
  • přehled nejdůležitějších pokynů ke cvičením francouzsko-česky