Extra ! 3 metod.příručka - Fraus

Učebnice - Základní školy » Francouzský jazyk » 2.stupeň|Učebnice - Základní školy » Francouzský jazyk » Fraus|Střední školy a odborná učiliště » Francouzský jazyk » Fraus

Cena:669.00

Příručka pro učitele obsahuje

  • podrobné návody, jak pracovat s jednotlivými cvičeními
  • přepisy kazetových nahrávek
  • řešení úkolů a klíč ke cvičením v pracovním sešitu
  • listy s opakovacími cvičeními k jednotlivým lekcím, které jsou ještě rozděleny na základní a prohlubující
  • testy v závěru každé lekce (testy jsou komplexního charakteru, to znamená, že obsahují poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním, písemný projev a gramatická cvičení)