Fiesta 1 nueva metod.příručka - Fraus

Střední školy a odborná učiliště » Španělský jazyk » Fraus

Cena:179.00

Metodická příručka s klíčem obsahuje podrobnější informace o reáliích psané španělsky, doplňkové texty, materiál pro situační rozhovory na daná témata, kompletní text nahrávek, doplňující cvičení a odkazy na internetové stránky.