:
: 1: 1

Fiesta 1 nueva - Fraus

Střední školy a odborná učiliště » Španělský jazyk » Fraus

Cena:389.00

Nové třetí vydání je k dispozici s atraktivními nahrávkami ve formátu mp3.

První díl je pro začátečníky. Jeho zvládnutí umožní studentům obstát v běžných situacích denního života ve španělsky mluvícím prostředí.

Učebnice má 15 lekcí, každá se zabývá jedním ze základních konverzačních témat. Hlavní text lekce je dialogického charakteru, doplněný o barevné ilustrace a jednoduché autentické dokumenty. Za texty následuje slovní zásoba lekce a frazeologie. Na mluvnický výklad navazují tři bloky cvičení, která ověřují porozumění textům, fonetická cvičení a procvičují nové gramatické jevy. Repaso 1, 2 a 3 opakuje probranou látku... více o projektu.

K učebnici jsou dále k dispozici samostatné audionahrávky na 2 CD /120 minut/ pod označením CD 1032.