:
: 1: 1

Hudební výchova 2.roč. metod.příručka - nakladatelství Nová škola J 2-57

Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » 2.ročník|Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » Nakladatelství Nová škola - Duha

Cena:55.00

Metodika obsahuje doporučené návrhy jednotlivých hodin: hlasový nácvik, písně, rytmická cvičení, poslech, pohybová část.