Dělitelnost - Prometheus

Učebnice - Základní školy » Matematika » 2.stupeň|Učebnice - Základní školy » Matematika » Prometheus|Střední školy a odborná učiliště » Matematika » Prometheus

Cena:102.00

Učebnice je součástí řady učebnic matematiky pro nižší třídy víceletých gymnázií. Série učebnic je pojata monotematicky. Učebnice pokrývají v plném rozsahu základní učivo (jsou plně v souladu s RVP), poskytují však i mnoho možností pro práci s talenty.