Kruhy a válce - Prometheus

Učebnice - Základní školy » Matematika » 2.stupeň|Učebnice - Základní školy » Matematika » Prometheus|Střední školy a odborná učiliště » Matematika » Prometheus

Cena:102.00

Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.