Matematika II - Septima

Základní praktické školy » 1.stupeň|Základní praktické školy » Matematika

Cena:138.00

učebnice a tři pracovní sešity jsou souborem učebních materiálů pro 2.období 1.stupně vzdělávacího oboru matematika a jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělávání základní školy speciální s těmito tématy: Pojmy vpravo,vlevo,uprostřed,seznámení s nulou,sčítání a odčítání do6,do7,do8,do9,do10,manipulace s penězi do 10,numerace v oboru do 20,určování času,numerace v oboru do 100,jednotky času,měření,vážení,jednotky délky a hmotnosti,čára a přímka.