:
: 1: 1

Hudební výchova 1.roč. prac.listy - nakladatelství Nová škola J 1-57

Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » 1.ročník|Učebnice - Základní školy » Hudební výchova » Nakladatelství Nová škola - Duha

Cena:34.00

Přinášíme vám ucelený soubor materiálů pro práci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Materiály v jednotlivých ročnících jsou zpracovány i interaktivní formou. Připravili jsme pro vás i CD s doprovody.

Sada pracovních listů tvoří spolu s metodickým průvodcem ucelený komplet pro práci během celého prvního roku školní docházky. Pracovní listy jsou způsobem zpracování vhodné i pro zábavu a zpěv dětí v zájmových kroužcích. Každý list obsahuje jednoduché úkoly s obrázky k nácviku základních hudebních pojmů a k zapamatování písňových textů. Obrázky si mohou děti vymalovat. Na druhé straně listu najdete písničky. Jsou zde i řešení některých zadání.