:
: 1: 1

Cestička do školy 1 - Alter

Učebnice - Základní školy » Prvouka » 1.stupeň|Učebnice - Základní školy » Prvouka » 1.ročník|Učebnice - Základní školy » Prvouka » Alter

Cena:53.00

Dvojdílná pracovní učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV a umožňuje činnostní výuku.
Součástí obou dílů jsou perforované kartonové přílohy s obrázky a slovy. Žáci mohou kreslit, lepit obrázky z příloh, spojovat, co k sobě patří, dopisovat slova podle vzoru atp.
Vybranými tématy posiluje vnímavý postoj k okolí a pomáhá formovat jejich vztah ke světu i sobě samým.