:
: 1: 1

Já a můj svět 1 metod.příručka - Nová škola s.r.o. 172

Učebnice - Základní školy » Prvouka » 1.ročník|Učebnice - Základní školy » Prvouka » Nová škola s.r.o.

Cena:99.00

Metodický průvodce vám poskytne řadu námětů pro výuku. Obsahuje očekávané výstupy, kompetence a především doporučené tematické rozvržení učiva do jednotlivých týdnů školního roku, ve kterém jsou přidány i návrhy dalšího mezipředmětového provázání s vybranými vyučovacími předměty (český jazyk, anglický jazyk, matematika, hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní činnosti). Nechybí náměty her určené k zábavnému opakování učiva, náměty k pozorování a náměty k pokusům a dalším aktivitám.