Přírodověda 4.roč. prac.sešit - Nová škola s.r.o. 432

Učebnice - Základní školy » Přírodověda » 4.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodověda » Nová škola s.r.o.

Cena:49.00

Pracovní sešit je vhodný k původní učebnici Přírodověda 4, která se již neprodává. K nové učebnici Člověk a jeho svět (4-33) je vhodný nový pracovní sešit (4-34). Odkazy na příslušné strany pracovního sešitu jsou uvedeny v učebnici. V pracovním sešitě naleznete několik typů úkolů. V úkolech označených hlavou Kašpárka na žáky čekají zábavné hádanky, skrývačky a odhadování. Prostřednictvím úkolů s obrázkem zkumavky budete provádět nejrůznější pokusy, ve kterých si ověříte své teoretické poznatky nebo domněnky.