Přírodopis 6 - NG metod. příručka Fraus

Učebnice - Základní školy » Přírodopis » 6.ročník|Učebnice - Základní školy » Přírodopis » Fraus|Střední školy a odborná učiliště » Biologie » Fraus

Cena:319.00

Jedná se o první z nové řady učebnic přírodopisu pro ZŠ a VG - tzv. nové generace systémových učebnic. Tato učebnice je aktualizací stávající učebnice, v níž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů, kteří ji prakticky používají už téměř 10 let.

V příručce učitele jsou vždy k jednotlivým vyučovacím hodinám nově zařazeny bloky Klíčové kompetence (výčet klíčových kompetencí dle RVP) a  Motivace (náměty, jak motivovat žáky a zapojit je do tématu).